KIẾN NGHỊ BỎ HỢP CHUẨN HỢP QUY THUỐC THÚ Y – GỠ BỎ CHỒNG CHÉO TRONG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

02/05/2024

Ngày 24/04/2024, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  tổ chức hội thảo công bố báo cáo: “ Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2023” với nội dung điểm lại những diễn biến nổi bật trong pháp luật kinh doanh tác động đến doanh nghiệp. Trong đó có sự tác động của pháp luật kinh doanh đến các doanh nghiệp thuốc thú y.

Theo báo cáo của hội thảo, việc cắt giảm các quy định kinh doanh trong năm qua chưa thực sự đột phá và còn nhiều thủ tục gây khó cho doanh nghiệp. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y, hiện tại với hơn 20.000 dòng sản phẩm thuốc thú y đang lưu hành thì việc bắt buộc hợp quy thuốc thú y còn nhiều bất cập về thời gian,m chi phí, gây gián đoạn cung ứng thuốc ra thị trường. Trong khi đó, tất cả các sản phẩm đang lưu hành đều đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất.

Ông Bạch Quốc Thắng – đại diện Hiệp hội Sản xuất – Kinh doanh Thuốc thú y Việt Nam cho rằng: “ Đây là 1 thủ tục chồng chéo và lặp lại thủ tục đăng ký, gây tốn kém về chi phí thử nghiệm, chi phí bao bì – nhãn mác, chi phí về thủ tục. Trong khi đó thủ tục bắt buộc hợp quy thuốc thú y không mang lại chất lượng hàng hóa tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đề nghị sửa luật liên quan để bãi bỏ thủ tục hợp quy”.

Theo Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2023”, việc cắt giảm giấy phép chưa có tiến triển và ngày càng thăng thêm. Các doanh nghiệp hy vọng hơn việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh  nghiệp.