Trung tâm Greenlab

Trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả cho người chăn nuôi và khách hàng.

Green Lab 1 1 1

Trung tâm Greenlab

Trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát dịch bệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả cho người chăn nuôi và khách hàng.

Green Lab 1 3
Green Lab 2
Green Lab 3