Lĩnh vực hoạt động

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Nền chăn nuôi Việt phát triển, tự chủ Với mục tiêu tạo nên một nền chăn nuôi Việt tự chủ, có thể tạo ra những

DỊCH VỤ PHÒNG LAB

Nhanh chóng – chính xác Mong muốn mang đến những dịch vụ toàn diện, góp phần cảnh báo và khống chế dịch bệnh, phòng chẩn

Đối tác chiến lược đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị hàng đầu trong khu vực và thế giới

Theo dõi chúng tôi

Copyright © 2010 All rights reserved