NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Anh nghien cuu ung dung 300x200 1

Nền chăn nuôi Việt phát triển, tự chủ

Với mục tiêu tạo nên một nền chăn nuôi Việt tự chủ, có thể tạo ra những sản phẩm riêng phù hợp với tình hình từng vùng miền trong nước để hạn chế chi phí trong chăn nuôi và mang lại hiệu quả cao nhất. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng của Greengroup là một phần không thể thiếu để tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng.