Nhà máy Medion Việt Nam

Nha may Medion 1

Chuyên sản xuất dược phẩm Thú y. Thuốc thú y đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP/GLP/GSP – WHO đầu tiên tại miền Bắc.