Hoạt động từ thiện

tuthien3 1

Không những tạo nguồn thu nhập ổn định cho gần 500 nhân viên, Greengroup còn luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của doanh  nghiệp mình với cộng đồng. Chúng tôi không ngừng tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, nhân văn, mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.