GREEN ECO FARM

Greem ECO farm 1

Dự án trang trại gà Green Eco Farm là mô hình trại tiêu chuẩn để chăn nuôi gà đẻ – nơi thử nghiệm các chế phẩm thuốc của Greengroup, đào tạo nhân viên công ty trước khi ra thị trường và cung cấp một nguồn trứng gà sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng.