CBNV Thú y Xanh Việt Nam tham gia khóa học an toàn lao động

27/08/2018

An toàn và phòng tránh tai nạn là trách nhiệm của mọi người. Mỗi nhân viên phải tuân thủ các quy định của Công ty và thực hiện các công việc của mình nhằm đảm bảo an toàn.

Ngày 25/08/2018, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam tham giá khóa học về an toàn và phòng tránh tai nạn trong lao động do giáo viên Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội giảng dạy.

Đây là một trong những kế hoạch nằm trong hoạt động thường niên của Công ty đi liền với các chính sách quan tâm đến cán bộ nhân viên Công ty.

Khóa học này trang bị các kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn lao động, giúp cho người lao động nắm bắt được các quy định, tiêu chuẩn về an toàn lao động, các tác nhân gây tai nạn lao động, và cách phòng tránh tai nạn lao động trong quá trình làm việc.Cũng tại buổi học, ông Nguyễn Xuân Hải truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn lao động; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác an toàn lao động, các yếu tổ nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa…

Trả lời