Thông báo thời gian và địa điểm khám sức khỏe

17/07/2013

 

Hình ảnh các bác sỹ của bệnh viện Giao Thông Vận Tải đang lấy máu cho cán bộ nhân viên tại công ty

           LỊCH KHÁM SỨC KHỎE

 

Phòng HC -NS trân trọng thông báo tới toàn thể CBCNV Công ty lịch khám sức khỏe như sau :

Thời gian:

– 13h30 thứ Sáu ngày  19/07/2013  (Toàn bộ CBNV khối kinh doanh, hậu cần , VP khu vực  Cầu Diễn)

– 13h30 thứ Hai  ngày  22/07/2013  (Toàn bộ CBNV khu vực Phú Thị: Biovet và GreenLab)

Địa điểm : BV Giao thông vận tải TW, Ngõ 1194 Đường  Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN

Yêu cầu các anh chị  phụ trách bộ phận và các trợ lý thông tin cho nhân sự trong nhóm minh.

Vậy xin trân trọng thông báo để các anh chị sắp xếp công việc tham gia KSK đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Trả lời