Thanh niên tình nguyện Cục Thú y giúp các tỉnh chống dịch

09/09/2008

Từ ngày 12/4/2008 đến ngày 19/4/2008, các đội thanh niên tình nguyện đã tham gia phun tiêu độc sát trùng tiêu độc cho trên 20.000 hộ dân ở 12 xã thuộc 2 huyện là Diễn Châu và Yên Thành của tỉnh Nghệ An. Các đội thanh niên tình nguyện của Cục Thú y đã góp phần đáng kể cho công tác tiêu độc khử trùng tại các địa phương có dịch. Đợt công tác này cũng đã giúp các cán bộ trẻ của Cục Thú y có cơ hội cọ xát và trải nghiệm thực tế công tác phòng chống dịch tại các địa phương, qua đó, thu được những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn sản xuất.

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được từ đợt công tác vừa qua, ngày 22/4/2008, đợt công tác thứ hai của các đội thanh niên tình nguyện Cục Thú y đã lên đường đến trợ giúp công tác phòng chống dịch tại tỉnh Thái Bình, đặc biệt là công tác phun tiêu độc khử trùng ở vùng có dịch.

Trả lời