Chương trình đào tạo “kỹ năng giao tiếp” cho tổ kho vận, lái xe

20/04/2017

Công ty CP Thú y Xanh Việt Nam đã tổ chức thành công khóa học đào tạo kỹ năng giao tiếp cho toàn bộ tổ lái xe, kho vận của Công ty vào ngày 26/03/2017.

Bà Nguyễn Hương Lan – Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Ngoài việc chú trọng đến việc nghiên cứu và đáp ứng kịp thời sản phẩm sinh học cung ứng ra thị trường, Công ty còn chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng mềm cho cán bộ, nhân viên. Hàng năm, Công ty có các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho từng cán bộ ở các phòng ban nhằm nâng cao các kỹ năng, cũng như cách ứng xử, thái độ phục vụ với khách hàng và các ứng xử khác trong cuộc sống để mỗi người tự hoàn thiện bản thân hơn.

Buổi đào tạo diễn ra sôi nổi, toàn bộ các CBNV thuộc tổ lái xe, tổ kho vận trong công ty rất phấn khởi để thay đổi và đổi mới lại những cách thức giao tiếp nhằm nâng cao các kỹ năng chuyên nghiệp hơn nữa của bản thân.

Bà Lê Thị Vân Thủy – Trưởng phòng hành chính nhân sự, Công ty CP Thú y Xanh Việt nam, cho biết, khóa học này bao gồm các kỹ năng như giao tiếp với khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng…. và đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học chuyên sâu tiếp theo dành cho tổ lái xe, kho vận.

Kết thúc đợt khóa học đầu tiên dành cho cán bộ, nhân viên thuộc tổ lái xe, kho vận, toàn bộ cán bộ nhân viên được nâng cao, hiểu biết thêm các kỹ năng giao tiếp, ứng xử hàng ngày.

Cũng thông qua khóa học, đồng thời nâng cao thêm ý thức trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động của từng thành viên trong tổ lái xe, kho vận nhằm đem lại hiệu quả trong sản xuất, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh trong công ty.

Trả lời