Veterinary medicines products

Chia sẻ:

Our portfolio includes over 500 products, consisting of antibiotic injectable solution, oral powder and costicorteroids, anti-parasitics, vitamins and minerals, etc. that manufactured by over 15 supplier in
the world

greenpharma greenvet  greenbiovet

Tin liên quan

Đối tác chiến lược đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị hàng đầu trong khu vực và thế giới

Theo dõi chúng tôi

Copyright © 2010 All rights reserved