Công nghệ xanh cho thực phẩm sạch
Greenvet

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành Greengroup tự hào xây dựng thành công môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo Công ty xác định rõ môi trường làm việc của doanh nghiệp phải đạt: Tâm sáng, Sáng tạo, Năng động, Đoàn kết, Tôn trọng

Tâm Sáng:

Coi cái tâm là gốc của phát triển, mang thương hiệu của mình đến với người chăn nuôi bằng cái tâm, vì vậy thương hiệu thể hiện ra sao, chính là phần tâm trong con người Greengroup

Sáng tạo:

Dám suy nghĩ và làm khác là cách nhân viên Greengroup luôn làm, luôn đổi mới nhằm tạo ra những sản phẩm, giá trị hữu ích để cùng người chăn nuôi hướng đến một nền nông nghiệp chăn nuôi sạch, an toàn.

Năng động:

Luôn nắm bắt kịp thời xu hướng mới, cũng như tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong sản phẩm để đáp ứng được mục tiêu an toàn sinh học, ở Greengroup luôn có sự vận động không ngừng và liên tục. Không chỉ trong công việc, mà trong tất cả các hoạt động đều có sức trẻ, sự nhiệt huyết đam mê và quyết tâm của con người Greengroup.

Đoàn kết:

Tình người và sự sẻ chia mang một nét văn hóa đặc trưng Greengroup. Các hoạt động đoàn, hội, các kỳ nghỉ lễ, thăm hỏi chính sách, các hoạt động văn hóa, thể thao… gắn kết các thành viên Công ty với nhau, cùng hướng con người trong ngôi nhà Greengroup đến với cái “Chân – Thiện – Mỹ”. Sự sẻ chia trong công việc, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, bộ phận đã góp phần nhanh chóng tạo nên những sản phẩm chất lượng cho người chăn nuôi.

Tôn trọng:

Tôn trọng nhân viên là ưu tiên hàng đầu của Greengroup, nhân viên được quyền nói lên tiếng nói của mình, đó là nguyên tắc với bất cứ thành viên nào gia nhập ngôi nhà Greengroup.