Công nghệ xanh cho thực phẩm sạch
Greenvet

Giải thưởng

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, những thành tựu của Greenvet đã góp phần đưa nền chăn nuôi nước nhà tiến dần đến với khoa học công nghệ áp dụng vào chăn nuôi, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Với những thành tích đã đạt được, Greenvet đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý:

cac-giai-thuong