Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và dịch tai xanh ngày 28/4/2009

29/04/2009

 

Cục Thú y xin thông báo tình hình dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc và dịch lợn tai xanh như sau:

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH
1. Dịch Cúm gia cầm
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.
Hiện nay, cả nước có 02  tỉnh là Thanh Hóa và Quảng Ngãi có dịch Cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
Tiêm phòng cúm gia cầm: Hiện cả nước đang tiêm phòng cúm gia cầm đợt I năm 2009. Tổng số lượt gia cầm được tiêm phòng là 57,7 triệu lượt, trong đó vịt là 36,1 triệu lượt và gà là 21,6 triệu lượt.
2. Dịch Lở mồm long móng
Hà Tĩnh: Ngày 21/4/2009, dịch Lở mồm long móng đã xảy ra tại 2 thôn của xã Hoà Hải, huyện Hương Khê làm 1 con trâu và 8 con bò mắc bệnh. Nguyên nhân dịch là do thương lái mua trâu không rõ nguồn gốc bán cho các hộ gia đình. Hiện tại, Chi cục Thú y đang tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Gia Lai: Ngày 27/4/2009, bệnh Lở mồm long móng đã xảy ra tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê làm 13 con bò bị bệnh. Đến ngày 28/4/2009, tiếp tục có 4 con bò bị bệnh nâng tổng số bò bệnh lên 17 con. Hiện tại, Chi cục Thú y đã tiến hành các biện pháp chống dịch theo quy định.
Hiện nay, cả nước còn tỉnh Sơn La (14 ngày), Hà TĩnhGia Lai có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
3. Dịch Tai xanh trên lợn
Hưng Yên: Ngày 18/3/2009 dịch tai xanh đã xảy ra trên một đàn lợn tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 27/4/2009, dịch đã làm ốm, chết 161 con trong tổng đàn 212 con. Hiện tại, Chi cục Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp chống dịch theo quy định.
Hiện nay, cả nước còn tỉnh Gia Lai (14 ngày) và Hưng Yên có dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
Ngày 28/4/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY về việc tăng cường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề phòng dịch “cúm lợn”.
Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

Theo cucthuy.gov.vn

Trả lời