Khát vọng tiên phong

Tiên phong kiến tạo một nền chăn nuôi xanh, sạch. Mở ra tương lai mới cho ngành thú y Việt Nam

Greengroup – Nơi chúng tôi đặt “chính trực” lên làm giá trị cốt lõi hàng đầu, đấy chính là khẳng định cho những con người tài năng, sống, làm việc bằng con tim của mình, luôn suy nghĩ và hành động theo tiêu chuẩn đạo đức, đặt giá trị và chuẩn mực cao hơn những lợi ích.

 

Với tư tưởng “Con người là trung tâm của sự phát triển”, Greengroup tin rằng sự thành công và phát triển của Greengroup sẽ  luôn bền vững bởi sức mạnh cốt lõi nhất – Con người. Chúng tôi đã, đang và tiếp tục xây dựng một đội ngũ tin anh hội đủ Đức và Tài cùng nhau tạo dựng lên một cuộc sống tốt đẹp hơn

Sinh ra với trái tim luôn biết ơn những gì cuộc sống, khách hàng và các đối tác mang lại, Greengroup ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xã hội.

Với mục tiêu mang đến những giá trị vượt trội và lâu dài, Greengroup đã đóng góp sức lực của mình vào công cuộc phát triển tài năng trẻ, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ các ảnh hưởng dịch bênh, thiên tai….

Đối tác chiến lược đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị hàng đầu trong khu vực và thế giới

Theo dõi chúng tôi

Copyright © 2010 All rights reserved