Lế kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thú y

09/09/2008

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đã cử đại diện tham dự hội nghị. Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có sự hiện diện của Bộ trưởng Cao Đức Phát và Thứ trưởng Bùi Bá Bổng. Thay mặt Bộ Công An, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính đã tham dự hội nghị.
Về dự Lễ kỷ niệm còn có đông đảo các cán bộ lão thành của Cục Thú y, Viện Thú y, giáo sư của các trường đại học nông nghiệp và đại biểu các cơ quan trong và ngoài Bộ Nông nghiệp và PTNT và đại biểu của các Sở nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại buổi lễ kỷ niệm cũng chứng kiến lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y TW 1 và Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2005 cho Cục Thú y.

Trong bài phát biểu của mình, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh nêu bật những thành tích của ngành Thú y trong chặng đường xây dựng và phát triển từ khi được thành lập đến nay; ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ cán bộ thú y trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc; việc tham gia xây dựng cơ sở thú y ở miền Nam sau kháng chiếp chống Mỹ cũng như những đóng góp trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, Cục trưởng Bùi Quang Anh cũng đề cập đến những yếu kém, bất cập mà ngành thú y đang phải đối mặt trong thời kỳ hội nhập. Nhân dịp này, đồng chí Cục trưởng vui mừng thông báo rằng vừa qua, được sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y đã xây dựng “Đề án tăng cường năng lực ngành Thú y” và trình Bộ. Đây sẽ là một đề án quan trọng trong chiến lược phát triển ngành Thú y trong giai đoạn 2006-2010.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chúc mừng ngành thú y vì sự kiện Chính phủ quyết định lấy ngày 11/7 hàng năm là Ngày truyền thống ngành thú y. Đây thực sự là một sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của ngành Thú y trong những năm qua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bộ trưởng cũng nêu bật những thách thức đối với ngành thú y nhưng tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của mình, ngành Thú y sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để các thế hệ cán bộ thú y gặp gỡ, trao đổi thông tin và ôn lại những giai đoạn lịch sử đáng tự hào của ngành thú y. Lễ kỷ niệm đã kết thúc nhưng những ấn tượng tốt đẹp sẽ còn mãi trong mỗi cán bộ, viên chức của ngành. Mỗi người đều nhận thấy trách nhiệm của mình và nguyện sẽ đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành thú y nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung.

Trả lời