Human Resource

Chia sẻ:

Greenvet belong to a strong corporation (over 400 staffs) including, Doctor, PhD and experienced engineers. A team of expert veterinarians, team of well trained staffs.

humanresource

humanresource2

Tin liên quan

Đối tác chiến lược đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị hàng đầu trong khu vực và thế giới

Theo dõi chúng tôi

Copyright © 2010 All rights reserved